Solarne elektrane

Solarne elektrane 2018-04-27T16:03:09+00:00

Elektrovod po sistemu “ključ u ruke” a na osnovu važećih zakona (zakon o energetici) vrši usluge projektovanja/solarnih mikroelektrana za domaćinstvo svih snaga na krovu objekta investitora.
Uredbom je pojednostavljen složeni zakonski okvir za korišćenje energije Sunca za proizvodnju električne energije za domaćinstvo.

Ugradnjom “solarne elektrane” Vaš račun za struju je minimimalan.

Obračun se, za sada vrši mjesečno.Distributer/operater sistema o svom trošku ugrađuje brojilo koje registruje. Vasu solarnu predatu energiju u mrežu i drugo brojiilo preuzete energije iz mreže (takozvano NETO MJERENJE).
Investicija se isplati do 8 godina dok je period eksploatacije 30 i više godina jer je elektrana izgrađena od kvalitetnih i pouzdanih komponenti iz EU.
Solarne elektrane ugrađujemo na:
– katunima
– vikendicama
– rezidencijalnim objektima
– plovilima
– električne čobanice
– saobračajna signalizacija
– telekomunikaciona oprema na udaljenim lokacijama za TV mrežu i mobilnu telefoniju.
– kamperi
– javna rasvjeta
– meteo stanice