Termoizolacija objekata

Termoizolacija objekata 2018-04-27T16:17:39+00:00

U Crnoj Gori je potrebno dobro poznavati vlastitu energetiku u smislu tehničkih mogućnosti i troškova, da bi bili u stanju sa njome da upravljamo, obzirom da će cijene energije u narednom razdoblju rasti, a time i porast troškova života i poslovanja.

Energetski i ekološki održivo zgradarstvo  teži:

 smanjenju gubitaka zgrade poboljšanjem toplotne zaštite spoljašnjeg omotača;
 korišćenjem obnovljivih izvora energije;
 povećanjem toplotnih dobitaka u zgradi povoljnom orjentacijom zgrade i korišćenjem sunčeve energije;
 moraju se uspostaviti mehanizmi koji će trajno smanjiti energetske potrebe pri projektrovanju, izgradnji i korišćenju novih zgrada, kao i rekostrukciju postojećih.

Prosječne stare kuće u Crnoj Gori koje su sagređene prije 1990. godine, a one godišnje troše 200-300 kWh/m² energije za grijanje.

 Standardno izolovane ispod 100 kWh/m².
 Savremeno niskoenergetske oko 40 kWh/m².
 Pasivne 15 kWh/m² ili manje.

Toplotnom izolacijom zidova (tzv. demit fasada) možemo smanjiti račune za struju od 50 do 80 odsto. Svaki m² termički neizolovanog zida „potroši“ za godinu dana onoliko energije koliko jedna sijalica snage 40 W, koja gori 24 časa dnevno 365 dana u godini.
Iz grafikona se vidi zašto funkciju toplotne izolacije objekta treba da preuzme termoizolacioni građevinski materijal sa kojim postižemo željenu energetsku efikasnost ili veliku uštedu energije za grijanje i klimatizaciju.