Fotonaponski paneli

Fotonaponski paneli 2018-04-30T07:35:34+00:00

FOTONAPONSKI PANELI ZA PROIZVODNJU STRUJE

Kompletan solarni sistem sadrži dva dijela : Solarnu opremu (Fotonaponski paneli / Moduli, regler, invertor, raz. ormar i instalacioni pribor) i Potrošače (napona 12 V DC ili 220 V AC ).

Na osnovu uređaja koje kupac želi da instalira pravimo proračun sistema i dajemo ponudu sa montažom uz garantne uslove. Uređaji koje smo instalirali su snage do 500 W, na planinskim lokacijama Crne Gore.
Potrošač može naručiti više konfiguracija napajanja koje čine potrošači:

• Sijalice (12 V ili 220 V).
• Televizija sa sat. antenom i resiverom.
• Frižider do 160 l ili 240 l zapremine.
• Solarnu pumpu za vodu.
• Solarne mobilne punjače za telefone ili kompjuter.
• Termosifonski Solarni sistem do 300 l za toplu vodu.

Solarni paneli

Solarni moduli mogu da se nadograde i time poveća snaga.

Na taj način sistem može da se radi etapno po mogućnosti kupca.  Postavljanje je riješeno jednostavno.

Solarni paneli (generatori ) mogu se ugraditi na:

1. Na kosom krovu
2. Na kosom krovu HORIZONTALNO
3. U kosom krovu
4. Na nedovoljno kosom krovu
5. Na ravnom krovu
6. Na fasadi vertikalno
7. Dvorišna ugradnja

S obzirom na priključenje na distributivni sistem elektrane mogu biti:

– Direktno priključene na mrežu sa osnovnim ciljem da svu el. energiju predaju u mrežu (on grid)
– Priključene na instalaciju korisnika koji nije priključen na mrežu ili nema mogućnost da se priključi, a sa jednim ciljem da samo napaja njegov objekat tj bez predaje proizvedene energije u mrežu (off grid)
– Priključene na instalaciju korisnika koji je priključen na mrežu, sa osnovnim ciljem njegovog napajanja i sa predajom viška proizvedene energije u mrežu ili bez toga.

Fotonaponski paneli

Solarni paneli

S obzirom da u Crnoj Gori nema podsticajnog otkupa proizvedene električne energije od Sunca u interesu je:

Investitora elektrane (nema zavisnosti od podsticaja, jednostavni su uslovi i procedura priključenja)
Operater distributivnog sistema (ne mora se preuzimati nepotrebna energija)
Svih kupaca električne energije (ne moraju se izdvajati dodatna sredstva za podsticanje proizvodnje el. energije iz obnovljivih izvora iz kogeneracije.

Vršimo isporuku i ugradnju na teritoriji cijele Crne Gore. Bilo da je u pitanju Podgorica i Danilovgrad, primorje: Budva, Kotor, Herceg Novi, Tivat, Petrovac, Bar, Ulcinj ili da Vam je kuća, stan ili poslovni prostor na sjeveru: Nikšić, Pljevlja, Žabljak, Berane, Plav, Rožaje, Gusinje, Andrijevica, Kolašin, Mojkovac slobodno nas pozovite i napravićeno dogovor na obostrano zadovoljstvo.

Zbog svega navedenog Vam predlažemo da kontaktirate Elektrovod d.o.o. Podgorica koji će naći najoptimalnije rješenje gdje će Vam cijena biti prihvatljiva a proizvodnja električne energije biti na na zavidnom nivou.