Energetska sertifikacija zgrada

Energetska sertifikacija zgrada 2018-02-06T06:38:03+00:00

Period pred nama je izazov da slijedimo preporuke EU koje Energetsku efikasnost definišu kao najaktuelniju temu, zašta u Crnoj Gori postoji veliki potencijal i u čemu smo na samom početku što se vidi iz narednog pokazatelja:
Slijedi akcioni plan EU o efikasnosti do 2020.g. nazvan 3×20% što znači:

 Smanjenje energije za 20%;
 Povećanje energije iz OIE za 20%;
 Smanjenje emisije CO2 za 20% i ostalih gasova za 20%.

Planom je predviđeno da sve zgrade koje se grade za tržište ili iznajmljuju moraju biti sertifikovane i imati eneregetski sertifikat o godišnjoj potrošnji sa podacima za grijanje koji je izložen na uvid svim zainteresovanim strankama u vidu energetske iskaznice ili pasoša