Centralna grijanja

Centralna grijanja 2018-04-27T15:57:20+00:00

Kod sistema grijanja “Elektrovod“ d.o.o. ima reference u instalacijama centralnog grijanja na čvrste energente izvedenog kao toplovodno, dvocijevno-zatvoreno sa ekspanzionom posudom, bilo sa donjim ili gornjim razvodom izvedene instalacije. Po konceptu su iste za sve tri regije u Crnoj Gori kao centralno. Snage izvora toplote koje smo radili najbrojnije su za objekte do 500 m².

Instalacije je poželjno raditi na samom početku, kod idejnog rješenja objekata, pri čemu treba imati kooridnaciju sa projektima mašinske struke i sa investitorom. Grijanje se izvodi na bazi detaljnog arhitektonskog projekta a ukoliko on ne postoji sagledava se na licu mjesta sastav zidova, prostor za mašinsku opremu, trasa cjevovoda i ostali detalji koji su bitni za određivanje kapaciteta (dimezionisanje) izvora toplote i ogrevnih tijela. Kod ovih instalacija prisutan je trend porasta potražnje izvora toplote za sagorijevanje biljne mase posebno peleta.

Kod kotlova na pelete velika prednost u odnosu na druge vrste energenta je opsluživanje, gdje je prisutan potpuno automatski režim rada sa autonomijom od više dana, dnevnim podešavanjem željenih temperatura i lakoćom održavanja. Kod ovih instalacija prisutan je trend porasta potražnje za izvorom toplote (kotlom, kaminom ili njihovom kombinacijom) na drveni pelet.Grijanje na čvrste energente (DRVO I UGALJ)
HIDRAULIČKA ŠEMA SPAJANJA SOLARNIH KOLEKTORA I KOTLA NA ČVRSTO GORIVO ILI PELET SA CENTRALNIM BOJLEROM.


1  – Dovod hladne vode;
2  – Solarni kolektori;
3  – Solarni bojler;
4  – Cirkulaciono sigurnosni solarni set
5  – Kotao na PELET
6  – Akumulacioni bojler;
7  – Radijatorsko grejanje;
8  – Bazen za kupanje;
9  – Razmjenjivač toplote;
10 – Cijev za odvod STV ka potrošaču
11 – Odzračno lonče.


 

 

Centralno grijanje je tradicionalno najviše zastupljen oblik centralnog grijanja. Centralno grijanje na drva sa modernim kotlovima na kruta goriva i regulacionom opremom može pružiti potpuni komfor i znatnu uštedu u grijanju.

Postoje različiti tipovi kotlova i peći na drva, kotlovi su namjenjeni loženju s nekoliko vrsta krutog goriva, prvenstveno ugljenom, koksom, drvima, drvnim ostacima i peletima.
Centralno grijanje na drva moguće je spojiti na otvoreni i zatvoreni sistem centralnog grijanja. Posebnu pažnju treba obratiti na termičku zaštitu od pregrijavanja i zaštitu od hladnog povratnog voda.

Biogorivo koje se koristi za dobivanje toplotne energije, pelet je presovani drveni ostatak, vlažnosti do 10%. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg (5 kWh/kg).

 

 

• ŠTA JE ZAPRAVO PELET?
Pelet u prevodu znači zrno, metak asocirajući na njegov izgled. Dobija se od presovanih otpadaka biomase koji nastaju preradom drveta (jela, smreka,  bukva…) ili biootpad nastao rezidbenim ostacima voća i vinove loze. Ne sadrže nikakve vezivne aditive, a kao vezivno sredstvo je lignin koji je prirodni sastojak drveta.
• KOJA JE PREDNOST PELETA?
Pelet je ekološki proizvod. Kod sagorijavanja ima neznatno pepela. Jednostavan je za transport, lako se skladišti, ima nisku emisiju CO2.
• KOLIKO NAM TREBA PELETA ZA JEDNU GREJNU SEZONU?
Za kuću od 200m² sa demit fasadom toplotni gubici kroz zid su 100 kWh/m² godišnje. Ogrijevna vrijednost peleta je 5 kWh/kg, pa je 100 kWh/m² : 5 kWh/kg = 20 kg/m² peleta.
Za kvadraturu od 200 m² je : 200 m² x 20 kg/m² = 4 t peleta/godišnje.
• KAKO ODREDITI KOJA SNAGA KOTLA NA PELET NAM JE POTREBNA?
Snaga kotla se izračunava prema toplotnim zahtjevima objekta i izražava se u KW. Kada izračunamo transmisione gubitke kroz zidove, krov, vrata, prozore onda tu energiju izjednačimo sa energijom koju kotao tražene snage za zadatu površinu odakle se dobija snaga kotla.
• KAKO ODREDITI KVALITET PELETA?
Bukva je najrasprostanjenije drvo u Evropi, te se sve deklaracije izvode prema kaloričnoj vrijednosti bukve (4.200 kcal/kg). Kvalitetan pelet ima sertifikat istaknut na vreći. Motanjem peleta po prstima nebi trebalo biti prašine. Peleti moraju imati miris drveta. Moraju se lomiti, a ne pucati kada ih savijemo. Ako pelet stavimo u čaši vode trebaju da potonu, nakon nekoliko sekundi (ne više od 10)  potonu i nabubre, voda mora biti bistra. Nakon miješanja i raspadanja peleta, odvojit će se i eventualna ničistoća koju bi mogli sadržavati peleti, te će isti biti vidljivi u čaši.
• SERTIFICIRANJE PELETA:
Najnoviji važeći certifikat za pelete je EN1496-2.
Prečnik: 6 mm dozvoljeno od 4 mm do 10 mm.
Dužina: 30 mm do 5 x prečnik.
Energetska snaga veća od 18 MJ/kg.Kako izgledaju kotlovi na pelet možete pogledati na slijedećim linkovima: www.abcproizvod.co.rs i www.termomont.co.rs

Uputstvo za procjenu kvaliteta peleta pri kupovini

Zapreminski 650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora.

Ako uporedimo pelete i ostale energente imamo slijededi odnos:

2 kg peleta ≈ 1 litar ulja za loženje ≈ 1 m3 zemnog plina.

Jednostavnost upotrebe stavlja pelete u isti rang sa loživim uljem i plinom. Spada u obnovljive izvore energije.

Pri kupovini peleta obavezno od distributera (odnosno proizvođača) zahtijevati deklaraciju o ispitivanju i dokazivanju kvaliteta.

Forma peleta mora biti kompaktna, ujednačenih dimenzija po dijametru (φ 6 mm). Važno je znati da je vlažan pelet prepoznatljiv po šarolikim debljinama i također lako ga možemo lomiti među prstima.

Boja peleta treba da bude približno jednaka boji drveta od kojeg je napravljen.

Jedno pakovanje peleta ne smije da sadrži više od 1 % prašine ili piljevine u odnosu na ukupnu sadržinu pakovanja.

Tražiti od distributera garanciju proizvođača peleta u smislu odsustva stranih nečistoda u peletu. Nečistode koje dospiju u pelet tokom proizvodnje kao posljedica grešaka u tehnološkom procesu uzrokuju veliki dio prethodno navedenih problema tokom gorenja (prihvatljivi sadržaj pepela ≤1 %).

Prije kupovine provjerite težinu pakovanja u odnosu na deklarisanu težinu (u prodaji su vrede po 15 kg).